ABC-structuur in 2022 ingevoerd

ABC-structuur in 2022 ingevoerd

Om de uitvoering van de ABC-systematiek na de invoering goed te borgen en de kwaliteit ervan te bewaken werd in 2019 de ‘Stichting Tandartsassistentie ABC’ opgericht. Een initiatief van de ANT, dat na de fusie is overgenomen door de KNMT. Het ABC biedt een duidelijke ordening van de verschillende soorten tandartsassistenten en de relevante opleidingen door middel van een register. Dit register is om meer redenen
van belang: de registratie van specifieke A-assistenten bijvoorbeeld, die geen zorgverlenerstaken uitvoeren, maakt het mogelijk om een juiste weergave van de praktijkactiviteiten te laten wegen voor de toekomstige wetgeving, die nieuwe en tijdrovende verplichtingen met zich meebrengt en geldt per aantal werkzame zorgverleners. Een snel en uniform opleidingstraject biedt (aspirant-)assistenten bovendien duidelijker doorgroeimogelijkheden en dus een ruimer loopbaanperspectief – een belangrijk gegeven op de huidige arbeidsmarkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scroll naar top