Vanessa Duppen en Mandy Venrooij welverdiende winnaars Jan Molenwijk prijs

Beschrijving

Op 9 september ontvangen achttien afgestudeerde tandprothetici hun diploma; vanwege de eerste hbo-lichting dit keer met een extra feestelijk tintje. Hoewel natuurlijk ook alle eerder afgestudeerde terecht trots kunnen zijn op hun diploma! De afgestudeerde tandprothetici worden als nieuwe beroepsgenoten namens de ONT welkom geheten door Marnix de Romph (voorzitter van de ONT). Na het afleggen van de eed, de felicitaties van de docenten en de inschrijving in het diplomaregister van tandprothetici kunnen de afgestudeerden hun toekomst als gediplomeerd tandprotheticus officieel beginnen.

Vanessa Duppen en Mandy Venrooij krijgen uit handen van Marnix de Romph en Rob van Straten de Jan Molenwijk prijs voor hun afstudeeronderzoek. Deze prestigieuze prijs is genoemd naar Jan Molenwijk die als oprichter van de ONT met inschrijfnummer 1 in het diplomaregister wordt vermeld. De jury bestaat uit het bestuur van de ONT. Volgens de juryleden doen de onderzoekers in een toegankelijk geschreven rapport verslag van een uitgebreid traject om te komen tot lesmethode om de kennis over laaggeletterdheid onder (aankomend) tandprothetici en docenten te vergroten. Bij de ontwikkeling van de lesmethode lieten de onderzoekers zich leiden door de opvattingen, ideeën en ervaringen van de gebruikers: studenten en docenten van de opleiding tandprothetiek. Verschillende onderzoekstechnieken werden daarbij ingezet om de inzichten van beide doelgroepen boven tafel te krijgen. De aanpak getuigt van veel creativiteit en originaliteit. Aan de hand van deze uitgewerkte persona’s werd geprobeerd aansluiting te vinden bij de verschillende typen tandprothetici. Het eindresultaat mag er zijn: een lesmethode met verdiepende opdrachten en verrassende werkvormen die door de derdejaars studenten tandprothetiek werd beoordeeld met maar liefst 4 van de 5 sterren.

Media

Website

Downloads

Deel op Social Media

Scroll naar top