Opleiding preventieassistent B

Beschrijving

Ervaren en gemotiveerde tandartsassistenten worden geschoold op het gebied van tandheelkundige preventie en mondhygiëne, zodat zij als een zelfstandig werkzame preventieassistent in de praktijk te werk kunnen gaan. De preventieassistent verricht naast de taken van de tandartsassistent zelfstandig een aantal (be)handelingen bij patiënten. Hierbij werkt zij aan de stoel en assisteert zij de tandarts. In opdracht van de tandarts voert de preventieassistent bepaalde handelingen zelfstandig uit in de verlengde-armconstructie. Tijdens de opleiding wordt voortdurend gewerkt aan de beroepshouding en aan de zeven competenties uit het Beroepscompetentieprofiel Tandartsassistent (A/B/C) 2021: vakinhoudelijk handelen, communiceren, samenwerken, professioneel handelen, leren en ontwikkelen, gezondheidsbevorderend handelen en organiseren.
Onderwerpen

Communicatie
Screenen (PPS)
Fluorideapplicatie
Instructie mondhygiëne
Mondonderzoek weke delen en harde weefsels
Opstellen preventieplan
Plaque-kleurtest
Polijsten
Slijpen
Supragingivaal tandsteen verwijderen
Update anamnese
Verslaglegging
Voedingsadvies

Tijdens de opleiding wordt voortdurend gewerkt aan essentiële integrale vaardigheden aan bod zoals: infectiepreventie, communicatie, ergonomie en verslaglegging.

Media

Deel op Social Media

Scroll naar top