“Eindelijk kunnen we elkaar weer ontmoeten”

Noodgedwongen door de net ingestelde lockdown vanwege corona kon Dental Expo in maart 2020 geen doorgang vinden. Ook uitstel naar het najaar bleek uiteindelijk niet mogelijk. Gelukkig is de situatie intussen totaal anders en is de beursorganisator ervan overtuigd om van 17-19 maart 2022 mét de exposanten en brancheverenigingen weer een volwaardige Nederlandse dentale beurs te kunnen neerzetten. Dental Expo wordt daarbij gesteund door vrijwel alle dentale bedrijven. Iedereen lijkt ernaar te snakken elkaar weer eens live te kunnen ontmoeten.

Normaal gesproken wordt Dental Expo om de twee jaar gehouden. Maar in maart 2020 kon de grootste Nederlandse dentale beurs geen doorgang vinden omdat we toen net in een lockdown waren geraakt. Er volgde een roerig halfjaar. Organisator Easyfairs bood de optie om de beurs in het najaar van 2020 toch te kunnen houden, maar diverse exposanten vonden het doorgaan van de beurs een te groot risico, of bleven vasthouden aan de RAI die op dat moment geen plek had. Een nieuwe coronapiek haalde te elfder ure ook een streep door de uitgestelde versie, wat niet alleen voor Easyfairs, maar ook voor veel exposanten een kater betekende.

Bas van Gent, Business Unit Director van Easyfairs, dat Dental Expo organiseert, is daarom heel blij dat hij voor maart volgend jaar de beurs weer kan aankondigen, waarbij ook vrijwel alle exposanten, ook degenen met wie enige onvrede bestond na de afgelaste edities, ‘gewoon’ weer acte de presence geven. Na vier jaar dus weer terug in de RAI te Amsterdam. “Veel mensen zien een beurs als een soort reünie en snakken ernaar om elkaar weer live te ontmoeten,” constateert Van Gent.

Gewoon in Amsterdam

De Nederlandse beurzenbranche, waar zo’n 40.000 mensen werken en die 5 miljard omzet heeft per jaar, heeft ongeveer 1,5 jaar op pauze gestaan. “Het is natuurlijk vreselijk om beurzen steeds uit te moeten stellen. Met het organiseren van een beurs ben je zo anderhalf jaar bezig,” zegt Van Gent. “Najaar vorig jaar zaten we nog verder in het coronamoeras, waardoor de beurs sowieso niet kon plaatsvinden. Toen is in overleg met de adviescommissie, de brancheverenigingen en overige stakeholders besloten het evenement wederom uit te stellen en vonden we het ook verstandiger om Dental Expo pas weer te organiseren in Amsterdam op een veiliger tijdstip. Zoals het er in september 2021 uitziet moet dat in maart 2022 mogelijk zijn.”

Van Gent zegt dat de beursorganisatie er in overleg met alle partijen goed is uitgekomen en dat de gelederen weer zo goed als gesloten zijn. Hij verwacht dat het aantal bezoekers en exposanten in de richting zal gaan van de laatste editie in 2018. De meeste exposanten die zich hadden ingeschreven voor de editie van 2020, doen in 2022 weer mee. En hij verwacht dat bezoekers ook weer graag zullen komen. Beroepsverenigingen als de KNMT, NVM-mondhygiënisten en de ONT doen gewoon weer mee.

Pieter Schram, oprichter en mede-eigenaar van Vertimart, die in de adviescommissie zit van Dental Expo, heeft met gemengde gevoelens gekeken naar een sfeer die sommige exposanten creëerden tegenover de beursorganisatie toen die aankondigde dat de beurs in het najaar zou worden gehouden. “Ik vond dat we een gezamenlijk probleem hadden dat we als industrie en beursorganisatie samen moesten oplossen. Sommige bedrijven vonden het belachelijk dat de beurs in het najaar opnieuw werd gepland en – heel Nederlands – brachten direct naar voren wie voor de kosten moest opdraaien. Men ging er onnodig met gestrekt been in. Overigens heb ik het idee dat het stof nu is neergedwarreld. Slechts een paar bedrijven doen nog moeilijk, maar volgens mij is dat een achterhoedegevecht. Ik hoor van veel collega-exposanten dat ze gewoon mee gaan doen. Ieder die logisch nadenkt zou dat ook moeten doen.”

Louis van de Mortel, general manager van Arseus Dental en ook lid van de adviescommissie, vond het teleurstellend dat de beurs vorig jaar twee keer werd afgeblazen. Ook hij constateerde de onvrede bij andere exposanten. Zelf was hij vooral teleurgesteld over de, naar zijn mening, gebrekkige communicatie van Easyfairs over het ‘opportunistisch’ uitstellen van de beurs naar het najaar. Maar ook hij vindt dat je er in overleg en dialoog met elkaar moet uit zien te komen. Wat hem betreft is dat gebeurd en neemt Arseus Dental met volle overtuiging deel aan de komende editie. “Daar hebben we geen moment aan getwijfeld. Een beurs weerspiegelt de dentale bedrijven die er zijn. Dus je moet er dan gewoon zijn en het contact met bezoekers zoeken.”

Schram: “De industrie kan zo’n beurs niet zelf organiseren en een organisatiebureau als Easyfairs kan natuurlijk niet zonder de industrie en exposanten. We moeten er daarom gezamenlijk een succes van maken. Ik heb het idee dat Easyfairs een enthousiaste club is waarmee de industrie goed kan samenwerken. Samen moeten we er de schouders onder zetten.”

Visit the future

Easyfairs hanteert het motto Visit the future voor de beurzen die ze organiseert. “Dat betekent,” zegt Van Gent, “dat we met een beursbezoek een nieuwe impuls willen geven aan het leven van onze bezoekers en exposanten. Bijvoorbeeld door nieuwe producten of nieuwe leveranciers of klanten te ontdekken. Een beurs kan leiden tot nieuwe business, ander koopgedrag, maar ook nieuwe inzichten opleveren in meetings, gesprekken met standhouders of collega’s. Voor een tandartspraktijk kan dat uiteindelijk leiden tot een beter rendement. Een tip van iemand die je in een gangpad spreekt, kan uiteindelijk heel waardevol blijken te zijn.”

Voor Arseus Dental is een beurs bij uitstek een plek om bestaande en nieuwe klanten te ontmoeten en de producten en diensten onder de aandacht te brengen. Vertimart neemt in de eerste plaats deel aan de beurs omdat het een plezierige manier is om bestaande klanten weer eens te ontmoeten. “Zij moeten zich zo bevestigd zien in de keuze voor Vertimart. Een beurs biedt een gemakkelijke manier om van gedachten te wisselen,” zegt Schram. “En daarnaast – maar echt als tweede – is het belangrijk om nieuwe klanten te ontmoeten.”

Succesvol bezoek

Hoe maak je er een succesvol bezoek van? “Neem genoeg tijd, spreek met collega’s af om samen te gaan, bespreek met je team vooraf af waar je naartoe gaat en wat je wilt zien of met wie je wilt spreken. En plan na de beurs een overleg in om te bespreken wat de beurs heeft opgeleverd,” zegt Ira van Eelen. Ze is betrokken bij de Dental Expo omdat ze er de laatste edities ToothCamp (zie kader) heeft georganiseerd. Verder ondersteunt en adviseert ze de KNMT over deelname aan de beurs. Op de komende Dental Expo zal ze ook helpen De Lieve Tandarts te introduceren en is ze betrokken bij een nieuw initiatief om mondzorgverleners die betrokken zijn bij preventieprojecten bij elkaar te brengen en ondersteunen.

Schram: “Zo’n beurs is ook belangrijk voor je toekomst in je vak en werk, zeker voor praktijkhouders. Je komt er gemakkelijk met je zakelijke partners in contact en je kunt contacten weer nieuw leven inblazen. Voor exposanten is het een gemakkelijke manier om klanten te ontmoeten. Je kunt per dag een paar praktijken bezoeken, maar op een beurs kun je gemakkelijk een paar honderd mensen per dag spreken. En het is laagdrempelig.”

Op een beurs kun je als bezoeker in een dag tijd een quickscan van de markt doen en weet je wat de trends zijn, volgens Van de Mortel. Zijn advies is om vervolgens met twee of drie leveranciers verder te praten over de producten of diensten waar je speciaal in geïnteresseerd bent. Dan leg je een efficiënt bezoek af.

Easyfairs probeert exposanten te stimuleren om sociale media in te zetten om meer beursbezoek te krijgen en er een betere beurs van te maken. Benut je sociale media, meets, webinars en seminars om mens bewust te maken van de beurs. Stimuleer mensen zo om nieuwe leveranciers te ontmoeten en kennis te maken met nieuwe producten op een live-event als een beurs, aldus Easyfairs.

Schram benadrukt dat iedere exposant zelf verantwoordelijk is om van een beurs een succes te maken. “Van de organisatie mag je verwachten dat ze aan algemene marketing doen, maar daarnaast moet iedere exposant voor zijn eigen marketing zorgen en klanten naar zijn stand zien te krijgen. Je moet ook zelf je bezoekers organiseren.”

Van Eelen beaamt dat en geeft aan dat je je klanten mee op weg naar de beurs moet nemen en ze nieuwsgierig moet maken naar wat je op de beurs gaat laten zien en doen. Bouw de spanning daarin op. Je kunt dat volgens haar niet overlaten aan een beursorganisatie of verwachten dat je kunt volstaan met een foldertje aan je klanten.

Vreselijk gemist

Heeft face-to-face-contact een meerwaarde boven online contacten? Daarover is men het hartgrondig eens. “Elkaar ontmoeten is absoluut een noodzaak. Het is toch wezenlijk dat je elkaar live, kunt ontmoeten. Met online werken ontstaat er een heel andere dynamiek dan als je bij elkaar zit en elkaar ziet,” zegt Van Gent.

Schram: “We hebben elkaar zo vreselijk gemist. Face-to-face heeft zeker een meerwaarde. Online gebeuren natuurlijk ook goede dingen. We hebben bijvoorbeeld ontdekt dat we soms zo efficiënter kunnen werken en niet altijd per se in de auto hoeven te stappen. Voor online is dus zeker plek, maar het intermenselijk contact blijft toch wezenlijk voor een sector die zorg levert en waar de menselijke maat belangrijk is.”

Ook Van de Mortel denkt dat de combinatie met online er in zal blijven, maar de grote waarde van een beurs is de live ontmoeting. “Mensen doen zaken met mensen. Je wilt contact met mensen van vlees en bloed.” Van Eelen vult daarop aan dat we meer nodig hebben dan een gezicht en een bovenlichaam op scherm. “Je wilt weten hoe iemands stemgeluid echt is en hoe hij of zij zich beweegt. Non-verbale communicatie is heel belangrijk in het menselijk contact. En zo mogelijk ook – voorzichtig – aanraken.”

Veiligheidsmaatregelen

Een belangrijke vraag blijft natuurlijk hoe het coronavirus zich in maart volgend jaar gedraagt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. Easyfairs geeft aan zich natuurlijk te zullen houden aan de overheidsmaatregelen en daar goed op voorbereid te zijn. Van Gent: “Easyfairs is als een van de weinige beursorganisaties ter wereld SGS-gecertificeerd, dat wil zeggen dat wij aan alle veiligheids- en gezondheidsprotocollen voldoen om veilig mensen te kunnen ontvangen op onze events.”

De beursorganisatie zal de exposanten uitgebreid informeren over waar men tegen die tijd aan moet voldoen. Mogelijk dat bezoekers gevraagd zal worden naar een bewijs van vaccinatie, een recente negatieve test, of bewijs van recente corona. Het is voor de beurs in ieder geval heel prettig dat de anderhalvemetermaatregel eind september is komen te vervallen. Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat corona weer roet in het eten gooit, maar Van Gent verwacht voor 99% zeker dat de beurs nu door kan gaan, gezien de veiligheidsmaatregelen en de bereikte vaccinatiegraad.

Schram erkent ook de onzekere factor van corona. Maar volgens hem hoort onzekerheid bij het ondernemingsrisico. “Als je voorsorteert op onzekerheden, kun je nooit iets organiseren of investeringen doen.”

Alle betrokkenen denken dat Dental Expo er in 2022 weer staat. Ze zijn het erover eens dat een grote dentale Nederlandse beurs zeker een meerwaarde heeft voor alle geledingen in de dentale sector. Nergens bestaat de mogelijkheid om in zo korte tijd zoveel vakgenoten te ontmoeten en nieuwe informatie over nieuwe ontwikkelingen en producten en diensten op te doen.

Van de Mortel denkt dat het absoluut een succesvolle beurs kan worden en dat minimaal hetzelfde aantal exposanten mee zal doen. Wat aantal bezoekers betreft hoopt hij op minimaal hetzelfde aantal als de vorige editie, maar misschien komen er juist wel meer, omdat in Nederland en België al ruim twee jaar geen beurs is geweest. Bij de laatste editie waren er 185 exposanten en 7800 bezoekers. Voor veel bezoekers is het mogelijk ook een goed alternatief voor de IDS in Keulen. Van Gent: ”Een beurs is toch iedere keer weer een feestje voor betrokkenen.” Van de Mortel beaamt dat. “Een feestje waar je hard moet werken, maar waar ik altijd met voldoening op terugkijk.”

Deel dit bericht:

Scroll naar top