FAQ

Waarom wordt het evenement verplaatst?
De maatregel die de Nederlandse overheid sinds 21 april oplegt met betrekking tot COVID-19 betekent dat alle vergunningsplichtige evenementen die gepland stonden tot 1 september niet door mogen gaan. 

Wat is de nieuwe datum?
Donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober 2020.

Wat zijn de openingstijden?
Donderdag 29 oktober 2020 | 13:00 – 20:00
Vrijdag 30 oktober 2020 | 10:00 – 20:00
Zaterdag 31 oktober 2020 | 10:00 – 17:00

Wordt het evenement geannuleerd?
Het evenement wordt niet geannuleerd maar verplaatst naar 29, 30 en 31 oktober 2020.

Mag de organisatie het evenement zonder enige schadevergoeding verplaatsen?
Op basis van overmacht zoals omschreven in artikel 15 uit de algemene voorwaarden is Easyfairs gerechtigd om het evenement bij sprake van een omstandigheid die een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) oplevert, de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Waarom is dit overmacht? Voor ons is dat toch ook zo?
Door de uitgeroepen pandemie vanuit het WHO is het wereldwijd een groot risico om mensen in grote getalen samen te brengen. Wij worden als Easyfairs opgeroepen om de maatschappelijk verantwoordelijke beslissing te nemen. De onvoorspelbaarheid en onvermijdelijkheid van dit virus valt buiten de controle van Easyfairs.

Wordt mijn inschrijving automatisch verplaatst naar de editie in april 2020?
Onze collega Kristel Stötefalk zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen en de mogelijkheden bespreken.

Hoe zit het met annuleringskosten?
U heeft de mogelijkheid tot annuleren, hier zitten alleen wel annuleringskosten aan verbonden en de geboekte locatie komt te vervallen. Voor de annuleringskosten verwijzen wij u door naar de algemene voorwaarden.

Hoe maken jullie Dental Expo corona-proof?
Wij gaan ervan uit dat de 1,5 meter-samenleving voorlopig de norm blijft. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop wij beurzen en events vormgeven. Het uitgangspunt is dat onze events veilig zijn, en dat iedereen zich veilig voelt. We zijn daarom bezig om verschillende protocollen te maken om onze beurzen op een verantwoorde manier door te laten gaan. Wij houden u op de hoogte!

Het kabinet meldt dat massale evenementen met een landelijke uitstraling pas mogen doorgaan op het moment dat er een vaccin is. Wat betekent dat voor de beurs?
“Wij gaan er hiermee vooralsnog vanuit dat onder massale evenementen met een landelijke uitstraling vallen: betaald voetbalwedstrijden, grote (muziek)festivals, etc. Bovendien staan we in nauw contact met onze branchevereniging CLC-Vecta om hier meer duidelijkheid over te krijgen. Zodra hier meer bekend over is, melden we dit vanzelfsprekend. Om te bekrachtigen dat vakbeurzen niet onder ‘massale evenementen met een landelijke uitstraling’ vallen, is er o.a. het breed gedragen initiatief: www.veilignaardevakbeurs.nl. Daarnaast is het lobbywerk gestart om vergunningen en richtlijnen zo snel mogelijk te verkrijgen. Het resultaat is het protocol ‘Veilig organiseren van en deelnemen aan zakelijke bijeenkomsten’ wat branche-breed wordt gedragen en nu is voorgelegd aan werkgeversorganisatie VNO-NCW en vervolgens aan het Ministerie van Economische Zaken. Ook voor dit geldt: zodra hier ontwikkelingen zijn, melden we dit.”

Voor meer informatie verwijs ik u door naar de corona-update.

vragen over een deelname?

Scroll naar top